Les dones treballen més hores que els homes

Sobre el paper, les dones treballen menys hores que els homes, però la realitat és que en treballen moltes més. Així ho assegura un informe de l'Institut Català de la Dona sobre la discriminació laboral. L'estudi explica que per acabar amb aquesta tendència, cal rebaixar la consideració d'algunes categories laborals, desenvolupades sobretot per homes, i revalorar-ne altres, fetes sobretot per dones.
Les dones treballen més hores que els homes
Barcelona

Les dones treballen més hores que els homes

Sobre el paper, les dones treballen menys hores que els homes, però la realitat és que en treballen moltes més. Així ho assegura un informe de l'Institut Català de la Dona sobre la discriminació laboral. L'estudi explica que per acabar amb aquesta tendència, cal rebaixar la consideració d'algunes categories laborals, desenvolupades sobretot per homes, i revalorar-ne altres, fetes sobretot per dones.
Actualitzat
Alguns països nòrdics ja han posat en pràctica l'estratègia de revisar les categories laborals. Consisteix a mirar de reduir el prestigi, en ocasions exagerat, d'algunes professions on els homes predominen i, en canvi, revalorar activitats representades per dones, com les relacionades amb la cura de la vida. Aquesta seria una manera de reduir la discriminació laboral.

A banda d'aquesta qüestió, l'estudi de l'Institut Català de la Dona vol rebatre el mite que la incorporació de la dona al món laboral és un fet recent. El que ha succeït és que el treball domèstic no està valorat i que, moltes vegades, la dona desenvolupa tasques vinculades amb l'economia submergida.