Les dones amb feines no qualificades, les més afectades per problemes crònics a Barcelona

Les dones amb feines no qualificades, les més afectades per problemes crònics a Barcelona

Les dones amb feines no qualificades, les més afectades per problemes crònics a Barcelona

ACN Barcelona.-A Barcelona, el 35,9% de les dones amb feines no qualificades pateixen algun trastorn crònic, que només afecten el 10,7% de les dones directives. És un gradient social i ocupacional, és a dir, progressiu, que també es nota en homes: la prevalença d'aquests trastorns és del 20% en homes amb treballs manuals, i només del 9,3% en homes directius. Els principals trastorns crònics detectats per l'Informe de Salut de la ciutat, que elabora l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) són la tensió arterial alta i elevat, dos problemes que afecten més als homes que a les dones. En canvi, els mals d'esquena lumbars i cervicals, i l'artrosi o el reumatisme, són més habituals en dones.

En població adulta doncs, la tensió arterial alta afecta, segons l'Enquesta de Salut de Catalunya, el 25,5% dels homes i el 21,8% de les dones, mentre que el colesterol en sant elevat arriba al 20,7% dels homes i al 19,1% de les dones. Els mals d'esquena, lumbars i cervicals, en canvi, afecten més a les dones. El primer limita l'activitat habitual en un 28,1% de les dones, mentre que només al 16,1% dels homes; el segon, afecta a un 23,7% de les dones i un 10,5% dels homes. L'artrosi també dona xifres similars, i la pateixen un 15,2% dels homes enfront d'un 29% de les dones. El sisè trastorn més habitual a la ciutat de Barcelona és la depressió o l'ansietat, i es detecta en el doble de dones que d'homes, del 21, 8% a l'11,9% en funció del sexe. En infància, menors de 15 anys, la bronquitis crònica i els problemes com l'otitis, l'enuresi i les al·lèrgies còrniques són els principals trastorns detectats. La prevalença més gran, és doncs, en les bronquitis, que afecten un 12% dels nois i un 8,6% de les noies. L'informe de l'ASPB doncs, conclou que les desigualtats en salut entre homes i dones, no només es donen per diferències biològiques, sinó també per desigualtats associades als rols en el nucli familiar i en el món laboral, unes diferències que persisteixen. Tot i que les dones viuen, de mitjana, més anys que els homes, els indicadors de salut i qualitat de vida de les dones, donen pitjors resultats, ja que declaren pitjors resultats, tenen més problemes que els limiten l'activitat habitual, tenen més trastorns crònics i també tenen una pitjor salut mental.