Les distraccions al volant provoquen un de cada quatre accidents de trànsit

Les distraccions dels conductors són la causa del 25% dels accidents en carretera. I, alerta, perquè, cada any, se'n produeixen al voltant de sis milions al món. Els automòbils clubs europeus, entre els quals el RACC, amb la supervisió de tècnics nord-americans, han elaborat una prova de caràcter pràctic que demostra la perillosa relació dels elements telemàtics (telèfons mòbils, GPS, etc.) amb el grau d'atenció que es manté darrere el volant.
Les distraccions al volant provoquen un de cada quatre accidents de trànsit
Barcelona

Les distraccions al volant provoquen un de cada quatre accidents de trànsit

Les distraccions dels conductors són la causa del 25% dels accidents en carretera. I, alerta, perquè, cada any, se'n produeixen al voltant de sis milions al món. Els automòbils clubs europeus, entre els quals el RACC, amb la supervisió de tècnics nord-americans, han elaborat una prova de caràcter pràctic que demostra la perillosa relació dels elements telemàtics (telèfons mòbils, GPS, etc.) amb el grau d'atenció que es manté darrere el volant.
Actualitzat
En aquesta prova no es mesuren les aptituts al volant, sinó la capacitat de cada persona per realitzar una altra tasca mentre es condueix. La persona que se sotmet a la prova haurà de conduir normalment en un circuit prefixat per espai de dos minuts. Però a mesura que afronta l'itinerari haurà de contestar oralment algunes preguntes aleatòries a través del mans lliures del telèfon mòbil i seguir les indicacions de la pantalla informativa del GPS. Els errors en la conducció mentre s'atén seran el símptoma més evident que es produeixen distraccions. La relació és proporcional entre el nombre d'errors i l'esforç que ha de fer el conductor per mantenir una conducció segura. Si l'individu es limita exclusivament a conduir, la mitjana és d'un error cada quatre minuts. Amb el telèfon mòbil, el balanç es multiplica per quatre. I encara que es tracti de conductors professionals està demostrat que es produeix un error per cada 500 decisions que es prenen darrere el volant. Les proves realitzades fins ara demostren que el navegador produeix menys distraccions que no pas el servei de telefonia mòbil. Estadísticament, només el 10% dels accidents es produeixen per causes tècniques.