Les condicions ambientals preparen una pol·linització "complicada per als al·lèrgics"

Barcelona (ACN).- Les baixes temperatures de l'hivern i les intenses pluges dels darrers dies han reduït molt la pol·linització del xiprer però han creat les condicions idònies per augmentar la del plataner, els arbres més presents a Barcelona. La coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), Jordina Belmonte, estima que començarà en dues o tres setmanes i si segueix el patró del 2005, molt similar per climatologia, serà "complicada" per als al·lèrgics. Els que pateixen per les partícules que emanen de les gramínies ho faran a mitjans d'abril i els del nord del país algunes setmanes més tard. A Catalunya un milió i mig de persones pateixen al·lèrgies que provoca els pòl·lens en un 40% dels casos.
Les condicions ambientals preparen una pol·linització "complicada per als al·lèrgics"

Les condicions ambientals preparen una pol·linització "complicada per als al·lèrgics"

Barcelona (ACN).- Les baixes temperatures de l'hivern i les intenses pluges dels darrers dies han reduït molt la pol·linització del xiprer però han creat les condicions idònies per augmentar la del plataner, els arbres més presents a Barcelona. La coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), Jordina Belmonte, estima que començarà en dues o tres setmanes i si segueix el patró del 2005, molt similar per climatologia, serà "complicada" per als al·lèrgics. Els que pateixen per les partícules que emanen de les gramínies ho faran a mitjans d'abril i els del nord del país algunes setmanes més tard. A Catalunya un milió i mig de persones pateixen al·lèrgies que provoca els pòl·lens en un 40% dels casos.