Les associacions de veïns volen reduir en un 70% les llistes d'espera dels pisos protegits

Continua el debat sobre les dificultats per accedir a una vivenda. A aquest debat, s'hi ha afegit la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, que reclamen al govern central que dobli la partida pressupostària que destina a la creació d'habitatge protegit. La petició forma part d'una campanya que té com a objectiu reduir d'ara al 2010 un 70% les llistes d'espera que hi ha als ajuntaments per accedir a aquest tipus de pisos. Les associacions de veïns proposen entre d'altres mesures que s'augmenti un 35% el sòl disponible per a l'habitatge protegit, que es creïn taules locals per tractar el problema i que les administracions actuïn per evitar l'especulació.
Les associacions de veïns volen reduir en un 70% les llistes d'espera dels pisos protegits
Habitatge

Les associacions de veïns volen reduir en un 70% les llistes d'espera dels pisos protegits

Continua el debat sobre les dificultats per accedir a una vivenda. A aquest debat, s'hi ha afegit la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, que reclamen al govern central que dobli la partida pressupostària que destina a la creació d'habitatge protegit. La petició forma part d'una campanya que té com a objectiu reduir d'ara al 2010 un 70% les llistes d'espera que hi ha als ajuntaments per accedir a aquest tipus de pisos. Les associacions de veïns proposen entre d'altres mesures que s'augmenti un 35% el sòl disponible per a l'habitatge protegit, que es creïn taules locals per tractar el problema i que les administracions actuïn per evitar l'especulació.
Actualitzat
Als carrers de la Barceloneta, com a molts barris populars de Catalunya, es concentra la població que està quedant al marge del mercat immobiliari. El creixement continu dels preus converteix la propietat d'un pis en un impossible per bona part dels veïns. D'altra banda, la promoció d'habitatges de protecció oficial és molt reduïda i les llistes d'espera s'eternitzen. Reduir aquestes llistes d'espera és un dels objectius de la campanya per un habitatge digne que ha llançat la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. La campanya té com a objectiu reduir d'ara al 2010 un 70% les llistes d'espera que hi ha als ajuntaments per accedir a aquest tipus de pisos. Volen que el Parlament que surti de les eleccions catalanes comenci per aprovar una llei de l'habitatge que faciliti la col·laboració entre administracions i que promogui l'habitatge social. Les associacions de veïns de Catalunya reclamen al govern central que dobli la partida pressupostària que destina a la creació d'habitatge protegit. La petició forma part d'una campanya que té com a objectiu reduir d'ara al 2010 un 70% les llistes d'espera per accedir a aquest tipus de pisos. Proposen entre d'altres mesures que s'augmenti un 35% el sòl disponible per a l'habitatge protegit, que es creïn taules locals per tractar del problema i que les administracions actuïn per evitar l'especulació. Segons el secretari general de la Confederació, el govern central només destina un 1% del Producte Interior Brut a l'habitatge protegit, quan la mitjana europea arriba al 2 per cent. Els representants dels veïns veuen amb incredulitat les promeses electorals i reclamen que el govern obligui les caixes d'estalvi a fer també habitatge social.