Les 18 depuradores de la comarca del Bages garanteixen el sanejament a més del 95% de la seva població

Manresa (ACN).- La comarca del Bages disposa actualment de 18 depuradores en servei que tracten un cabal d'aigües residuals de 44.000 m3/dia (que representa el sanejament equivalent a prop de 200.000 habitants). Això significa que les depuradores existents a la comarca garanteixen el sanejament de més del 95% de la seva població. A més, hi ha 110 quilòmetres de xarxa de col·lectors en alta a la comarca, que fan possible connectar les xarxes de clavegueram amb les estacions depuradores i permetre el sanejament de les aigües residuals. Les depuradores també contribueixen a la millora mediambiental dels rius Llobregat, Cardener i Calders, així com també de les rieres de la Gavarresa, Mujal i Guardiola.
Les 18 depuradores de la comarca del Bages garanteixen el sanejament a més del 95% de la seva població

Les 18 depuradores de la comarca del Bages garanteixen el sanejament a més del 95% de la seva població

Manresa (ACN).- La comarca del Bages disposa actualment de 18 depuradores en servei que tracten un cabal d'aigües residuals de 44.000 m3/dia (que representa el sanejament equivalent a prop de 200.000 habitants). Això significa que les depuradores existents a la comarca garanteixen el sanejament de més del 95% de la seva població. A més, hi ha 110 quilòmetres de xarxa de col·lectors en alta a la comarca, que fan possible connectar les xarxes de clavegueram amb les estacions depuradores i permetre el sanejament de les aigües residuals. Les depuradores també contribueixen a la millora mediambiental dels rius Llobregat, Cardener i Calders, així com també de les rieres de la Gavarresa, Mujal i Guardiola.