L'empresa Service Point aconsegueix un refinançament d'un deute de 90 milions i guanya 4 anys més

Barcelona (ACN).- La companyia Service Point dedicada a la repografia digital i a la gestió documental ha tancat un acord amb un pool de bancs liderats GE, IKB y Calyon que allarga quatre anys més el termini d'amortització d'un deute de 90 milions que s'havia de liquidar aquest desembre. L'acord suposa per a la companyia un estalvi de 3 milions d'euros anuals en concepte d'interessos. Els bancs han accedit aquest refinançament en base al pla de negoci per al període 2012-2016. Els termes de l'acord suposen que un deute antic de 70 milions es liquidarà el desembre del 2016 i l'altra deute que hi havia de 25 milions d'accions convertibles es convertiran en accions el 2015 en cas de què l'empresa no les liquidi.
L'empresa Service Point aconsegueix un refinançament d'un deute de 90 milions i guanya 4 anys més

L'empresa Service Point aconsegueix un refinançament d'un deute de 90 milions i guanya 4 anys més

Barcelona (ACN).- La companyia Service Point dedicada a la repografia digital i a la gestió documental ha tancat un acord amb un pool de bancs liderats GE, IKB y Calyon que allarga quatre anys més el termini d'amortització d'un deute de 90 milions que s'havia de liquidar aquest desembre. L'acord suposa per a la companyia un estalvi de 3 milions d'euros anuals en concepte d'interessos. Els bancs han accedit aquest refinançament en base al pla de negoci per al període 2012-2016. Els termes de l'acord suposen que un deute antic de 70 milions es liquidarà el desembre del 2016 i l'altra deute que hi havia de 25 milions d'accions convertibles es convertiran en accions el 2015 en cas de què l'empresa no les liquidi.