L'economia mundial creixerà aquest any un 3,5% impulsada pels baixos tipus d'interès

L'economia mundial creixerà aquest any un 3,5%, impulsada pels baixos tipus d'interès als EUA i a Europa, i pel fort creixement de la Xina. Són les estimacions que fa l'ONU en el seu últim informe sobre la "Situació econòmica mundial i les perspectives pel 2004". No obstant, l'informe també enumera algunes amenaces contra l'economia mundial, com ara la debilitat del mercat laboral. L'estudi l'atribueix a la incapacitat de determinats països d'aprofitar la reactivació de les seves economies per crear ocupació.
L'economia mundial creixerà aquest any un 3,5% impulsada pels baixos tipus d'interès
ONU

L'economia mundial creixerà aquest any un 3,5% impulsada pels baixos tipus d'interès

L'economia mundial creixerà aquest any un 3,5%, impulsada pels baixos tipus d'interès als EUA i a Europa, i pel fort creixement de la Xina. Són les estimacions que fa l'ONU en el seu últim informe sobre la "Situació econòmica mundial i les perspectives pel 2004". No obstant, l'informe també enumera algunes amenaces contra l'economia mundial, com ara la debilitat del mercat laboral. L'estudi l'atribueix a la incapacitat de determinats països d'aprofitar la reactivació de les seves economies per crear ocupació.
Actualitzat
Un altre risc prové dels desequilibris internacionals, sobretot a causa del progressiu dèficit extern nord-americà. Els economistes consideren que aquests desequilibris només es podran resoldre amb polítiques de suport a les economies en vies de desenvolupament. L'ONU insta els EUA a reduir el seu dèficit públic, i Europa i el Japó a adoptar mesures per sostenir i allargar el seu creixement econòmic.