L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades arxiva les denúncies contra el fitxer de dades de la Guàrdia Urbana

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades arxiva les denúncies contra el fitxer de dades de la Guàrdia Urbana

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades arxiva les denúncies contra el fitxer de dades de la Guàrdia Urbana

ACN Barcelona.-ACN Barcelona .- L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha arxivat les denúncies presentades l'abril passat contra el fitxer amb dades personals dels agents que estiguin sota investigació de la Unitat d'Afers Interns de la Guàrdia Urbana. L'APDCAT va obrir una investigació, en la què la Gerència de Seguretat i Prevenció ha formulat al·legacions i ha aportat la documentació corresponent, i ha determinat que la creació d'aquest arxiu està "justificada" i que "no s'observa vulneració de la legislació de protecció de dades de caràcter personal dels agents". També conclou que és "congruent" que la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana hagi de tractar aquest tipus de dades sensibles en el marc de determinades investigacions.

La denúncia va ser presentada pel Sindicat d'Agents de la Policia Local, el grup municipal del PP, Comissions Obreres i el Sindicat Autònom de Policia de les policies locals de Catalunya contra l'Ajuntament de Barcelona per un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15\/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i feia referència a la publicació al BOPB que anunciava la creació del fitxer.Un cop analitzats els fets, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ja ha comunicat a l'Ajuntament de Barcelona que arxiva de les denúncies i ha resolt la inscripció del fitxer al registre de Protecció de Dades de Catalunya com a pas previ a la posada en funcionament.L'Ajuntament va iniciar el procés de creació d'aquest fitxer el 2016 amb la voluntat de dotar a la UDAI d'un instrument adequat per al tractament d'aquelles informacions de caràcter personal recollides com a conseqüència dels assumptes i procediments d'investigació propis de la unitat per esclarir denúncies, queixes ciutadanes i procediments sancionadors vinculades a suposades males praxis del membres del cos que puguin ser constitutives d'una infracció disciplinària o penal.En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que "en cap cas" les dades es recopilaran de forma generalitzada i indiscriminada dades de caràcter personal els membres de la Guàrdia Urbana sinó que la voluntat és "reforçar les garanties i la seguretat jurídica del tractament de les dades de caràcter personal" i que els ciutadans i els agents "podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició".