L'auditoria sobre el servei de recollida de brossa i neteja viària no detecta cap indici de frau a Mataró

L'auditoria sobre el servei de recollida de brossa i neteja viària no detecta cap indici de frau a Mataró

L'auditoria sobre el servei de recollida de brossa i neteja viària no detecta cap indici de frau a Mataró

ACN Mataró.-L'Ajuntament de Mataró respira tranquil en relació a la concessió del servei de recollida de la brossa i neteja viària de la ciutat. Segons l'informe d'auditoria encarregat el passat mes de novembre, no s'ha detectat "cap indici" de frau ni discrepàncies significatives entre els serveis contractats i facturats per FCC, l'empresa adjudicatària del servei. El govern municipal havia encarregat aquest estudi després dels escàndols de frau que esquitxaven aquesta mateixa empresa en relació als contractes per a la neteja viària i recollida de la brossa a les ciutats de Barcelona i Badalona. Tot i això, l'Ajuntament ha decidit que tots els grans contractes se sotmetran a partir d'ara a auditories anuals i inspeccions més exhaustives.

En total, el conjunt d'actuacions de futur es concreten en la creació d'un observatori de la neteja que presentarà resultats de manera trimestral, l'increment dels mecanismes de control, el reforç del servei d'inspecció amb tres nous inspectors municipals i l'auditoria anual del servei a càrrec d'una empresa externa.Aquestes mesures responen a la petició que el mateix alcalde, David Bote, va fer quan va encarregar l'auditoria del servei i la que demanava que es concretessin actuacions complementàries per millorar la transparència en relació a la informació vinculada a aquest servei.Pel que fa a l'auditoria, ha tingut un cost de 15.000 euros i ha analitzat els serveis efectuats entre maig de 2016 i desembre de 2016 sense que s'hagi detectat "cap indici de pràctiques orientades a evadir el control municipal". Tampoc hi ha duplicitat de costos i les discrepàncies pel que fa a la facturació són "poc significatives" i que, a més, són favorables a l'Ajuntament. El darrer contracte per a l'explotació del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges de Mataró es va adjudicar al 2014 a FCC per un termini de vuit anys i un import total de 61 MEUR, tot i que posteriorment, el 2016 es van introduir un seguit de millores que van fer ascendir el preu de la concessió fins als 63,3 MEUR.