L'Associació Catalana de Tecnologia fomentarà entre els membres l'ús del Tribunal Arbitral per a resoldre conflictes

Barcelona (ACN).- La Fundació Catalana per a l'Arbitratge Tècnic, el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya i l'Associació Catalana de Tecnologia (ACTec) han firmat un acord per promoure el Tribunal Arbitral com a òrgan de resolució de controvèrsies i fomentar l'actuació com a àrbitre de professionals especialitzats, quan es tracti de conflictes de vessant tècnica. Amb la signatura de l'acord, l'ACTec es compromet a promoure l'arbitratge per la resolució de conflictes. Un dels principals avantatges de l'arbitratge enfront del procés judicial és que és un procediment àgil i breu en el qual les parts poden participar-hi voluntàriament. Els costos judicials també es redueixen amb l'arbitratge.
L'Associació Catalana de Tecnologia fomentarà entre els membres l'ús del Tribunal Arbitral per a resoldre conflictes

L'Associació Catalana de Tecnologia fomentarà entre els membres l'ús del Tribunal Arbitral per a resoldre conflictes

Barcelona (ACN).- La Fundació Catalana per a l'Arbitratge Tècnic, el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya i l'Associació Catalana de Tecnologia (ACTec) han firmat un acord per promoure el Tribunal Arbitral com a òrgan de resolució de controvèrsies i fomentar l'actuació com a àrbitre de professionals especialitzats, quan es tracti de conflictes de vessant tècnica. Amb la signatura de l'acord, l'ACTec es compromet a promoure l'arbitratge per la resolució de conflictes. Un dels principals avantatges de l'arbitratge enfront del procés judicial és que és un procediment àgil i breu en el qual les parts poden participar-hi voluntàriament. Els costos judicials també es redueixen amb l'arbitratge.