L'APDCAT regula el tractament de dades de caràcter personal aconseguides per videovigilància

Barcelona (ACN).- L'Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha aprovat una nova instrucció per a regular les dades personals aconseguides gràcies a càmeres de videovigilància, situades en administracions, universitats i altres organismes públics. La mesura també afecta a les empreses contractades per fer aquesta funció dins de l'àmbit públic. Aquesta instrucció especifica el dret del ciutadà a estar informat sobre l'existència de les càmeres mitjançant la col¿locació de cartells informatius normalitzats. A més, les administracions tenen l'obligació de redactar una memòria justificant la finalitat, les característiques tècniques, les formes de conservació de les imatges i les mesures de seguretat a aplicar.
L'APDCAT regula el tractament de dades de caràcter personal aconseguides per videovigilància

L'APDCAT regula el tractament de dades de caràcter personal aconseguides per videovigilància

Barcelona (ACN).- L'Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha aprovat una nova instrucció per a regular les dades personals aconseguides gràcies a càmeres de videovigilància, situades en administracions, universitats i altres organismes públics. La mesura també afecta a les empreses contractades per fer aquesta funció dins de l'àmbit públic. Aquesta instrucció especifica el dret del ciutadà a estar informat sobre l'existència de les càmeres mitjançant la col¿locació de cartells informatius normalitzats. A més, les administracions tenen l'obligació de redactar una memòria justificant la finalitat, les característiques tècniques, les formes de conservació de les imatges i les mesures de seguretat a aplicar.