L'Ajuntament de Reus liquidarà les factures de Fecsa Endesa pel sistema de quota fixa mensual

Reus.- Fecsa Endesa ha acordat amb l'Ajuntament de Reus agilitzar l'operativa de liquidació de les agrupacions de factures de consum elèctric dels contractes considerats d'enllumenat públic per poder garantir els terminis de pagament establerts segons la normativa vigent, mitjançant un sistema de pagament de quota fixa amb una periodicitat mensual. El lliurament a compte mensual per part del consistori s'ha calculat en base al promig històric d'imports de facturació. Al final de l'exercici es farà la regularització de les possibles desviacions de facturació produïts pel consums reals de l'anualitat. Igualment, Fecsa presentarà un informe de l'exercici on consti la relació de les factures liquidades.
L'Ajuntament de Reus liquidarà les factures de Fecsa Endesa pel sistema de quota fixa mensual

L'Ajuntament de Reus liquidarà les factures de Fecsa Endesa pel sistema de quota fixa mensual

Reus.- Fecsa Endesa ha acordat amb l'Ajuntament de Reus agilitzar l'operativa de liquidació de les agrupacions de factures de consum elèctric dels contractes considerats d'enllumenat públic per poder garantir els terminis de pagament establerts segons la normativa vigent, mitjançant un sistema de pagament de quota fixa amb una periodicitat mensual. El lliurament a compte mensual per part del consistori s'ha calculat en base al promig històric d'imports de facturació. Al final de l'exercici es farà la regularització de les possibles desviacions de facturació produïts pel consums reals de l'anualitat. Igualment, Fecsa presentarà un informe de l'exercici on consti la relació de les factures liquidades.