L'Ajuntament de Manresa amplia la gratuïtat del bus urbà a persones amb mobilitat reduïda sense restriccions de nivell de renda

Manresa.- L'Ajuntament de Manresa ha modificat els criteris pels quals es concedeix un carnet que permet viatjar gratuïtament en autobús per la ciutat. L'objectiu d'aquesta modificació és que totes les persones amb dificultats de mobilitat, independentment de quin siguin els seus ingressos econòmics, es puguin beneficiar d'aquesta ajuda. L'acreditació serà concedida a tots els empadronats a Manresa que, segons ha determinat la Generalitat, tinguin alguna característica física que els obligui a prendre mesures especials per pujar i baixar dels vehicles.
L'Ajuntament de Manresa amplia la gratuïtat del bus urbà a persones amb mobilitat reduïda sense restriccions de nivell de renda

L'Ajuntament de Manresa amplia la gratuïtat del bus urbà a persones amb mobilitat reduïda sense restriccions de nivell de renda

Manresa.- L'Ajuntament de Manresa ha modificat els criteris pels quals es concedeix un carnet que permet viatjar gratuïtament en autobús per la ciutat. L'objectiu d'aquesta modificació és que totes les persones amb dificultats de mobilitat, independentment de quin siguin els seus ingressos econòmics, es puguin beneficiar d'aquesta ajuda. L'acreditació serà concedida a tots els empadronats a Manresa que, segons ha determinat la Generalitat, tinguin alguna característica física que els obligui a prendre mesures especials per pujar i baixar dels vehicles.