L'Ajuntament de Lleida inicia la licitació de la redacció del projecte d'obres i concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un hotel a Gardeny

Lleida (ACN).- L'Ajuntament de Lleida ha aprovat de manera definitiva el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir la redacció del projecte d'obres i concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un hotel al Turó de Gardeny, després que durant el període d'informació pública no s'hagi registrat cap tipus de reclamació ni al·legació. L'acord d'aprovació inicial del Plec preveu que en el cas que no hi haguessin reclamacions ni al·legacions, aquest es consideraria aprovat definitivament. Així, el termini de presentació d'ofertes s'iniciarà l'endemà de la publicació al BOP i romandrà obert fins el dia 30 de desembre del 2015.
L'Ajuntament de Lleida inicia la licitació de la redacció del projecte d'obres i concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un hotel a Gardeny

L'Ajuntament de Lleida inicia la licitació de la redacció del projecte d'obres i concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un hotel a Gardeny

Lleida (ACN).- L'Ajuntament de Lleida ha aprovat de manera definitiva el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir la redacció del projecte d'obres i concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un hotel al Turó de Gardeny, després que durant el període d'informació pública no s'hagi registrat cap tipus de reclamació ni al·legació. L'acord d'aprovació inicial del Plec preveu que en el cas que no hi haguessin reclamacions ni al·legacions, aquest es consideraria aprovat definitivament. Així, el termini de presentació d'ofertes s'iniciarà l'endemà de la publicació al BOP i romandrà obert fins el dia 30 de desembre del 2015.