L'Ajuntament de Barcelona cedeix el seu programa informàtic d'explotació de dades d'accidents a l'Ajuntament de Badalona

Barcelona.- Representants dels ajuntaments de Barcelona i Badalona signen un conveni de col·laboració en matèria de gestió d'accidents de circulació pel qual el consistori barceloní cedeix gratuïtament al de Badalona una llicència d'ús e instal·lació del software de tractament de dades d'accidents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
L'Ajuntament de Barcelona cedeix el seu programa informàtic d'explotació de dades d'accidents a l'Ajuntament de Badalona

L'Ajuntament de Barcelona cedeix el seu programa informàtic d'explotació de dades d'accidents a l'Ajuntament de Badalona

Barcelona.- Representants dels ajuntaments de Barcelona i Badalona signen un conveni de col·laboració en matèria de gestió d'accidents de circulació pel qual el consistori barceloní cedeix gratuïtament al de Badalona una llicència d'ús e instal·lació del software de tractament de dades d'accidents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.