L'Ajuntament d'Amposta incorpora les consultes populars 'vinculants' al reglament de participació ciutadana però no en concreta el seu abast

Amposta.- L'Ajuntament d'Amposta preveu la convocatòria de consultes populars de caràcter 'vinculant' dins del nou reglament de participació ciutadana, però l'equip de govern decidirà el seu abast i implicació en funció de cadascun dels casos, segons el problema o situació per la qual es preguntarà a la ciutadania. Aquest és un dels aspectes que incorpora el nou reglament, el període d'exposició pública del qual va finalitzar el passat divendres amb la presentació de tres al·legacions (dos de les entitat i una del grup municipal d'ERC). La regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats, ha avançat que buscarà el consens però que rebutgen la retirada del projecte que reclamen els republicans.
L'Ajuntament d'Amposta incorpora les consultes populars 'vinculants' al reglament de participació ciutadana però no en concreta el seu abast

L'Ajuntament d'Amposta incorpora les consultes populars 'vinculants' al reglament de participació ciutadana però no en concreta el seu abast

Amposta.- L'Ajuntament d'Amposta preveu la convocatòria de consultes populars de caràcter 'vinculant' dins del nou reglament de participació ciutadana, però l'equip de govern decidirà el seu abast i implicació en funció de cadascun dels casos, segons el problema o situació per la qual es preguntarà a la ciutadania. Aquest és un dels aspectes que incorpora el nou reglament, el període d'exposició pública del qual va finalitzar el passat divendres amb la presentació de tres al·legacions (dos de les entitat i una del grup municipal d'ERC). La regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats, ha avançat que buscarà el consens però que rebutgen la retirada del projecte que reclamen els republicans.