L'aigua del canal Segarra-Garrigues es pagarà en funció del consum

El govern català signa avui un tercer acord que estableix un preu definitiu que animi els pagesos a fer ús del canal Segarra-Garrigues que actualment es troba desaprofitat, ja que els agricultors troben que no és competitiu respecte a altres canals.
L'aigua del canal Segarra-Garrigues es pagarà en funció del consum
Lleida

L'aigua del canal Segarra-Garrigues es pagarà en funció del consum

El govern català signa avui un tercer acord que estableix un preu definitiu que animi els pagesos a fer ús del canal Segarra-Garrigues que actualment es troba desaprofitat, ja que els agricultors troben que no és competitiu respecte a altres canals.
Redacció Actualitzat
Imatge aèria del canal Segarra-Garrigues.

Imatge aèria del canal Segarra-Garrigues.

El govern català augmentarà el nombre de regants que fan ús del canal Segarra-Garrigues i avui signa un acord que variarà el sistema de quotes que fins ara eren fixes per hectàrea. A més, els pagesos les consideraven massa altes, de manera que el nou sistema de quotes se centrarà a pagar pel consum real que se'n faci.

Aquest acord que signen avui la Conselleria d'Agricultura i els regants és el tercer que intenta establir un preu definitiu que fomenti l'ús del canal i que animi els pagesos a sumar-s'hi. La quota fixa anual per hectàrea s'ha rebaixat i passa dels 180 euros establerts l'any passat als 85 o 110 d'enguany en funció de les dotacions d'aigua de les finques. També hi haurà l'opció d'una quota variable en funció dels metres cúbics d'aigua consumits que tindrà un preu de nou cèntims.

Aquestes noves taxes beneficiaran aquelles finques amb menys dotació d'aigua, aquelles que només poden fer reg de suport i tenen una dotació de 1.500 metres cúbics l'any s'estalviaran cent euros per hectàrea i per any. D'altra banda, aquells que tinguin una dotació més gran, de 6.000 metres cúbics per any, veuran el preu incrementat en 30 euros. Aquest fet ha provocat que qui vulgui pugui mantenir la tarifa antiga si aquesta el beneficiava més.

Els agricultors consideraven que el preu de l'aigua del canal Segarra-Garrigues era poc competitiu respecte als altres canals, de manera que molt pocs agricultors s'havien decidit a posar en reg finques de fruiters. Ara Unió de Pagesos creu que tot i la rebaixa de preu, no es compensa els propietaris de finques en zones d'especial protecció per a les aus, de manera que no signaran l'acord.