L'Agència d'Avaluació iniciarà el pròxim curs el seguiment de centres, professors, alumnes i sistema educatiu

Barcelona (ACN).- L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació es posarà en marxa a partir del proper curs, que examinarà els centres, professors, alumnes i les seves polítiques educatives. Els estatuts d'aquest ens, que estan pendents d'aprovació, estableixen que la seva funció és 'avaluar i fer prospectiva i recerca amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència del sistema educatiu i a l'èxit educatiu i acadèmic de tot l'alumnat'. També determinen que és un ens amb autonomia funcional, financera i de gestió respecte a l'Administració educativa. L'Agència tindrà un president, que també ho serà del Consell Rector, i que nomenarà el Govern, a proposta del conseller d'Educació.
L'Agència d'Avaluació iniciarà el pròxim curs el seguiment de centres, professors, alumnes i sistema educatiu

L'Agència d'Avaluació iniciarà el pròxim curs el seguiment de centres, professors, alumnes i sistema educatiu

Barcelona (ACN).- L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació es posarà en marxa a partir del proper curs, que examinarà els centres, professors, alumnes i les seves polítiques educatives. Els estatuts d'aquest ens, que estan pendents d'aprovació, estableixen que la seva funció és 'avaluar i fer prospectiva i recerca amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència del sistema educatiu i a l'èxit educatiu i acadèmic de tot l'alumnat'. També determinen que és un ens amb autonomia funcional, financera i de gestió respecte a l'Administració educativa. L'Agència tindrà un president, que també ho serà del Consell Rector, i que nomenarà el Govern, a proposta del conseller d'Educació.