L'aeroport de Barcelona-el Prat s'acredita en un programa voluntari per reduir emissions de CO2

Badalona (ACN).- L'aeroport de Barcelona-El Prat ha obtingut la verificació favorable de les emissions d'efecte hivernacle produïdes per la seva activitat, també coneguda com a "Emprenta de Carboni". Per emetre aquest informe, l'entitat acreditada AENOR ha verificat l'inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle corresponents a l'any 2010 de l'aeroport, d'acord amb l'ISO 14064. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona-el Prat s'acredita a l'Airport Carbon Accreditation (ACA), un programa voluntari per la reducció d'emissions de gasos contaminants on s'han adscrit prop de trenta aeroports europeus. L'objectiu final és l'acreditació d'aeroport "neutre en carboni", és a dir, l'emissió zero de gasos contaminants.
L'aeroport de Barcelona-el Prat s'acredita en un programa voluntari per reduir emissions de CO2

L'aeroport de Barcelona-el Prat s'acredita en un programa voluntari per reduir emissions de CO2

Badalona (ACN).- L'aeroport de Barcelona-El Prat ha obtingut la verificació favorable de les emissions d'efecte hivernacle produïdes per la seva activitat, també coneguda com a "Emprenta de Carboni". Per emetre aquest informe, l'entitat acreditada AENOR ha verificat l'inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle corresponents a l'any 2010 de l'aeroport, d'acord amb l'ISO 14064. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona-el Prat s'acredita a l'Airport Carbon Accreditation (ACA), un programa voluntari per la reducció d'emissions de gasos contaminants on s'han adscrit prop de trenta aeroports europeus. L'objectiu final és l'acreditació d'aeroport "neutre en carboni", és a dir, l'emissió zero de gasos contaminants.