L'acord de cobertura electoral de la CCRTV no vulnera el principi de pluralisme informatiu

La junta electoral provincial ha rebutjat el recurs presentat per Convergència i Unió que assegurava que els criteris per la CCRTV per a la cobertura informativa de les eleccions generals i andaluses del 14 de març no s'ajustava al criteri de proporcionalitat. La junta ha informat que els criteris decidits per la CCRTV respecten el pluralisme polític.
L'acord de cobertura electoral de la CCRTV no vulnera el principi de pluralisme informatiu
Junta electoral provincial

L'acord de cobertura electoral de la CCRTV no vulnera el principi de pluralisme informatiu

La junta electoral provincial ha rebutjat el recurs presentat per Convergència i Unió que assegurava que els criteris per la CCRTV per a la cobertura informativa de les eleccions generals i andaluses del 14 de març no s'ajustava al criteri de proporcionalitat. La junta ha informat que els criteris decidits per la CCRTV respecten el pluralisme polític.
La junta electoral provincial ha dictaminat que l'acord establert per la CCRTV per la cobertura de la pròxima campanya electoral no vulnera el principi de pluralisme informatiu. La junta electoral ha resolt així un recurs presentat per Convergència i Unió que assegurava que el temps assignat a les cinc forces majoritàries no s'ajustava a l'estricte criteri de proporcionalitat. La junta considera que l'acord de la CCRTV només persegueix atorgar a les formacions amb menys representació un temps de cobertura que faci comprensible la informació que arriba als ciutadans. La junta electoral també considera que el fet que es pugui variar l'ordre d'aparició dels partits en els blocs en funció de l'interès informatiu tampoc vulnera el principi de pluralisme.