L'ACA incorpora les depuradores osonenques de Sant Quirze de Besora i Vilalleons al Pla de Sanejament de Catalunya

L'ACA incorpora les depuradores osonenques de Sant Quirze de Besora i Vilalleons al Pla de Sanejament de Catalunya

L'ACA incorpora les depuradores osonenques de Sant Quirze de Besora i Vilalleons al Pla de Sanejament de Catalunya

La planta de Vilalleons dóna servei a 120 habitants. Publicada el 21 d'octubre de 2016. (Horitzontal)

La planta de Vilalleons dóna servei a 120 habitants. Publicada el 21 d'octubre de 2016. (Horitzontal)

ACN Sant Quirze de Besora.-L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal d'Osona han signat un conveni per garantir el funcionament i l'explotació eficient del sistema de sanejament de Sant Quirze de Besora -depuradora, pou de bombament i col·lectors- i de la depuradora del nucli de Vilalleons, a Sant Julià de Vilatorta. El conveni contempla que les dues instal·lacions s'incorporin al Pla de Sanejament de Catalunya amb l'objectiu que s'estableixin els mecanismes adients per destinar-hi els recursos econòmics i materials necessaris per garantir la prestació eficient del servei. Entre aquests s'hi troba l'explotació, el manteniment, les reposicions i millores i la intervenció administrativa dels abocaments al sistema. Amb aquestes dues plantes, Osona disposa de 30 depuradores, que garanteixen el sanejament del 95% de la comarca.

La depuradora del nucli de Vilalleons va ser construïda i posada en servei per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta l'any 2002. Fins a dia d'avui el consistori s'ha fet càrrec de la seva explotació. D'altra banda, el sistema de Sant Quirze de Besora, que ha estat executat per la Diputació de Barcelona i ha comptat amb l'assessorament tècnic del consistori i el Consell Comarcal d'Osona, ha entrat recentment en servei. Precisament, el Consell Comarcal d'Osona és l'administració actuant dels sistemes de Vilalleons i de Sant Quirze. La depuradora del nucli de Vilalleons, que tracta les aigües residuals d'aquest nucli mitjançant un tractament biològic amb biodiscs, dóna servei a una població de 120 habitants aproximadament. Per la seva banda, l'estació que tracta les aigües residuals de Sant Quirze és un tractament biològic amb rizocompostatge que dona servei a una població de 2.150 habitants. La comarca d'Osona disposa de 30 depuradores en servei: Alpens Bingrau, Can Branques, les Cases Noves, Centelles, Folgueroles, Fussimanya, Manlleu, Masia Perafita, Muntanyà, Olost, Prats de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó - l'Esquirol, Sentfores-La Guixa, Serrabonica, Seva, Taradell, Tavertet, Tona, Valls de Ges-Torelló, Vic, Vidrà i Viladrau, i un pretractament (Montesquiu), les quals garanteixen el sanejament del 95% de la comarca. Pel que fa al global de Catalunya, hi ha 504 depuradores en servei, que garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana.