La violència domèstica concentra el 40% dels judicis ràpids que es fan a Catalunya

Avui s'han conegut les dades de com va anar l'any passat als jutjats catalans. Es continua veient que tenen més feina de la que poden assumir i, per això, la principal demanda és que aquest any es creïn 63 jutjats. Pel que fa a les dades estrictes, es constata un augment de les denúncies per violència domèstica. A Catalunya, el 2004, es van dictar 15 ordres d'allunyament cada dia.
La violència domèstica concentra el 40% dels judicis ràpids que es fan a Catalunya
Barcelona

La violència domèstica concentra el 40% dels judicis ràpids que es fan a Catalunya

Avui s'han conegut les dades de com va anar l'any passat als jutjats catalans. Es continua veient que tenen més feina de la que poden assumir i, per això, la principal demanda és que aquest any es creïn 63 jutjats. Pel que fa a les dades estrictes, es constata un augment de les denúncies per violència domèstica. A Catalunya, el 2004, es van dictar 15 ordres d'allunyament cada dia.
Actualitzat
Pels jutjats de guàrdia de Catalunya van entrar, l'any passat, unes 14.000 denúncies per violència domèstica, gairebé un 20% més que el 2003. En una de cada dues denúncies, també es demanava una ordre de protecció, de manera que, cada dia, els jutges catalans n'han concedit 15. Per a la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, M. Eugènia Alegret, l'augment es deu a la major sensibilització de la societat, tot i que, entre els jutges, no hi ha voluntaris per anar als jutjats de violència domèstica que han de funcionar d'aquí a dos mesos, segons la nova llei.

En la memòria presentada, es constata que, sobre violència domèstica, són el 40% dels judicis ràpids que es fan a Catalunya, que, juntament amb els immediats, han experimentat un gran augment. Si l'any 2003 se'n feien uns 1.200 cada mes, el 2004 van ser més de 2.200, un 81% més. S'han destacat com a problemes que es fixaven massa judicis en un mateix dia i que la major rapidesa a dictar sentències ha provocat un cert col·lapse, sobretot a Barcelona, en l'execució de les sentències.

Més greu es considera la situació dels registres civils. No s'hi dóna un bon servei al ciutadà i el Tribunal Superior proposa que deixin de ser òrgans judicials per passar a ser només administratius.

A tot Catalunya, al llarg d'aquest any, es crearan 30 jutjats, però la demanda del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya passa dels 60. Nous òrgans judicials que, diuen, han d'anar acompanyats d'una redistribució del personal.