La UPC inaugura el primer túnel acústic d'ús no militar d'Europa per estudiar l'impacte sonor de l'activitat humana als oceans

La UPC inaugura el primer túnel acústic d'ús no militar d'Europa per estudiar l'impacte sonor de l'activitat humana als oceans

La UPC inaugura el primer túnel acústic d'ús no militar d'Europa per estudiar l'impacte sonor de l'activitat humana als oceans

ACN Vilanova i la Geltrú.-El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC a Vilanova i la Geltrú (Garraf) ha inaugurat aquest divendres el primer túnel acústic d'ús no militar d'Europa per estudiar l'impacte sonor de l'activitat humana en els ecosistemes marins i ajudar a recuperar-ne l'equilibri natural. L'equipament consisteix en una piscina amb una capacitat de 150.000 litres que recrea a escala de laboratori el que passa a l'entorn marí evitant que els investigadors hagin de traslladar-se a les zones d'estudi per calibrar els instruments de captació sonora. Segons el director del LAB, Michel André, el túnel farà que s'avanci molt en projectes impulsats pel laboratori com la conservació dels dofins roses a l'Amazones o, a escala local, el que estudia com combatre el cargol poma al Delta de l'Ebre, per exemple.

El director del LAB, Michel André, ha explicat que tot i que la contaminació acústica als oceans ha anat de la mà de la explotació dels recursos marins de forma industrial, no va ser fins fa uns 15 anys que els investigadors van disposar de la tecnologia necessària per estudiar-la i combatre-la. És per això, ha afegit, que la contaminació acústica dels ecosistemes marins és una de les més desconegudes tot i que cada dia va a més amb la construcció de parcs eòlics o la recerca de petroli, per exemple.Un cop va aparèixer la tecnologia, els investigadors s'havien de traslladar a les zones d'estudi per calibrar correctament els sensors acústics. Un procés que resulta molt car i complicat perquè al mar les condicions no sempre són les més adequades per treballar. Amb el túnel, ha destacat el director del LAB, es podran recrear a escala de laboratori les condicions de l'oceà facilitant i abaratint tot aquest procés. Així, el tanc acústic permetrà impulsar tots els projectes que el LAB té en marxa actualment. Projectes com el que estan duen a terme a l'Amazones centrat en la conservació dels dofins roses, actualment amenaçats per les activitats humanes. El desplegament de sensors acústics intel·ligents al riu i a la selva, quan aquesta és submergida, permetrà monitoritzar els moviments dels mamífers marins, entendre la seva distribució i alertar de les amenaces que s'apropen a les seves poblacions. L'objectiu es crear una xarxa de desenes d'estacions que facin arribar informació en temps real als servidors del LAB a Vilanova i la Geltrú.A escala local, el túnel acústic permetrà avançar molt en la lluita contra la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre. En anteriors estudis, el LAB havia demostrat que l'activitat humana al mar provoca greus lesions auditives als cefalòpodes ja que utilitzen la informació sonora per menjar i reproduir-se. En el cas del cargol poma, un invertebrat que disposa dels mateixos òrgans sensorials responsables de l'equilibri i la posició, els investigadors volen utilitzar aquesta capacitat per exposar-los als nivells de so adequats que no els permetin menjar ni reproduir-se.Un altre dels projectes en els que treballa el LAB és limitar els efectes negatius en els animals marins derivats de la construcció de parcs eòlics al Japó. Els investigadors del LAB s'encarregaran de detectar i identificar en temps real la presència d'espècies sensibles a l'impacte acústic que genera la construcció d'aquestes instal·lacions.Tecnologia puntera a EuropaEl túnel acústic, amb una capacitat de 150.000 litres, està suspès sobre suports que aïllen les vibracions transmeses per l'entorn, i les seves parets són absorbents per tal de millorar la reflexió acústica. El disseny i les característiques del túnel permeten simular l'entorn natural del mar en qualsevol condició. Preparat per contenir aigua salada, el tanc està dissenyat per experimentar els límits de tolerància al soroll artificial de la fauna marina.La instal·lació, que ha tingut un cost de 350.000 euros, s'ha finançat mitjançant fons FEDER del Ministeri d'Economia i Competitivitat i fons propis del LAB.