La Universitat de Lleida tindrà un pressupost de 83 MEUR el 2017, un 2,12% superior al de l'actual exercici

La Universitat de Lleida tindrà un pressupost de 83 MEUR el 2017, un 2,12% superior al de l'actual exercici

La Universitat de Lleida tindrà un pressupost de 83 MEUR el 2017, un 2,12% superior al de l'actual exercici

ACN Lleida.-El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat aquest dilluns la proposta de pressupost de la institució per al 2017, que ascendeix a 83.073.058,75 euros, un 2,12% superior al de l'actual exercici. Pel que fa a ingressos, la UdL preveu un augment de l'aportació de la Generalitat i també espera un augment de la matrícula en els màsters oficials. En l'apartat de despeses, els comptes preveuen un augment d'1,4 milions d'euros per a personal, sobretot per a la implementació de les noves titulacions del campus d'Igualada i del doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal. L'entrada en funcionament dels Serveis Hospitalaris Veterinaris i l'edifici de Biomedicina 2, que acull l'IRBLleida, també comportarà un increment de les partides d'energia i neteja. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social aquest divendres. Altrament, el Consell de govern de UdL també ha donat llum verda a la creació de la càtedra Obra Social 'la Caixa' d'Estudis sobre Desigualtats Socials.

Pel que fa a ingressos, la Gerència de la Universitat de Lleida preveu un augment de l'aportació de la Generalitat, mantenint els imports assignats el 2016 "que han suposat un increment del finançament ordinari al continuar l'augment del pes de la UdL en el sistema universitari català i a la millora en el finançament per objectius de l'àmbit de la recerca". També es preveu un augment de la matrícula en els màsters oficials, encara que el més important és "la comptabilització de la matrícula que no es cobra per matrícula d'honor a la UdL i pels estudiants Erasmus, que comporta que l'import de la matrícula que no s'ingressa passi de 2,8 a 3,2 milions d'euros", segons han informat des de la UdL. Quant a les despeses, el pressupost preveu un augment d'1,4 milions d'euros per a personal, en part "per la contractació de personal lligat a la implantació de les noves titulacions del campus d'Igualada i del doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal", que també incrementa les despeses de béns i serveis. L'entrada en funcionament dels Serveis Hospitalaris Veterinaris i l'edifici de Biomedicina 2, que acull l'IRBLleida, "comportarà un important increment de les partides d'energia i neteja".Atenent a les actuacions derivades dels programes del pressupost, és a dir, dels àmbits del Pla Estratègic 2013-2016, el rector Roberto Fernández ha destacat que el programa sobre Docència, aprenentatge i ocupabilitat incrementa un 9,5% en relació amb el pressupost del 2016, entre altres per augmentar la partida per a adquisició i renovació de l'equipament docent. També es preveu un augment del 25% en els ingressos per formació contínua. El programa centrat en Comunitat universitària i polítiques transversals augmenta més d'un 10%, afegint-se al 40% dels dos darrers anys, "degut a la comptabilització com a beques no compensables de la matrícula d'honor de la UdL i dels estudiants Erasmus". El programa d'Organització, recursos i serveis també creix prop d'un 2%, incloent una partida per fer front al conveni amb Cedro-Vegap pels drets de propietat intel·lectual. Per contra, el programa relacionat amb Recerca i transferència de coneixement té una reducció del 7,27%, provocada per l'acabament de l'edifici de Biomedicina 2, que al pressupost del 2016 comptava amb un milió d'euros. Tot i això, la UdL preveu un increment en convenis i projectes de recerca, així com en el programa de mobilitat d'investigadors. El programa sobre Relació amb el territori i internacionalització també preveu una reducció del 2,5%, tot i l'augment de la partida de càtedres universitat-empresa. Llum verda a la càtedra sobre desigualtats socialsAltrament, el Consell de govern de la Universitat de Lleida ha autoritzat la creació de la càtedra Obra Social 'la Caixa' d'Estudis sobre Desigualtats Socials, que estarà dirigida pel professor del departament d'Economia Aplicada Rafael Allepuz. Aquesta càtedra donarà continuïtat a la tasca del Seminari Interdisciplinari d'Estudis sobre les Desigualtats Socials que funciona des de fa aproximadament un any i mig. Comptarà amb professorat de diferents àmbits acadèmics com ara l'economia, el dret, la sociologia, la geografia, el treball social, la psicologia i la salut. Neix amb la voluntat d'establir col·laboracions amb entitats públiques i privades que treballen en l'àmbit de l'acció social, desenvolupant accions de docència i recerca relacionades amb les desigualtats socials des de les diferents perspectives de treball.