La unitat d'afers interns de la Urbana de Barcelona passa a dependre d'un càrrec polític

ACN Barcelona.-L'actual Unitat de Règim Interior de la Guàrdia Urbana de Barcelona passa a denominar-se Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) i passarà a dependre directament de la Gerència de Seguretat i Prevenció, amb Amadeu Recasens com a comissionat i Jordi Samsó com a gerent. Amb aquesta nova denominació i dependència orgànica, la UDAI es farà càrrec de l'àmbit disciplinari però també inclourà aspectes ètics i de bones pràctiques, reformulació que s'emmarca en el nou Pla Director del cos que s'aprovarà properament. Per fer encara més visible el canvi, la UDAI ha traslladat la seva seu de l'edifici central del cos, al carrer Lleida, a la seu de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, a la plaça Carles Pi i Sunyer.
La unitat d'afers interns de la Urbana de Barcelona passa a dependre d'un càrrec polític

La unitat d'afers interns de la Urbana de Barcelona passa a dependre d'un càrrec polític

ACN Barcelona.-L'actual Unitat de Règim Interior de la Guàrdia Urbana de Barcelona passa a denominar-se Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) i passarà a dependre directament de la Gerència de Seguretat i Prevenció, amb Amadeu Recasens com a comissionat i Jordi Samsó com a gerent. Amb aquesta nova denominació i dependència orgànica, la UDAI es farà càrrec de l'àmbit disciplinari però també inclourà aspectes ètics i de bones pràctiques, reformulació que s'emmarca en el nou Pla Director del cos que s'aprovarà properament. Per fer encara més visible el canvi, la UDAI ha traslladat la seva seu de l'edifici central del cos, al carrer Lleida, a la seu de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, a la plaça Carles Pi i Sunyer.