La UdL participa en la creació d'una xarxa europea de continguts audiovisuals

Lleida (ACN).- La Universitat de Lleida (UdL) participa en un projecte europeu per crear un mercat multimèdia de continguts audiovisuals que puguin ser reutilitzats i comercialitzats. El projecte MediaMixer, liderat per una empresa de Viena i que compta amb un finançament de gairebé 1 milió d'euros per part de la Unió Europea, permetrà simplificar aspectes com l'accés, l'ús de fragments o l'obtenció de drets de propietat intel·lectual, reduint costos i rendibilitzant el material existent en arxius. El Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de la UdL és l'únic participant estatal en aquesta iniciativa que aplega vuit organitzacions públiques i privades de set països.
La UdL participa en la creació d'una xarxa europea de continguts audiovisuals

La UdL participa en la creació d'una xarxa europea de continguts audiovisuals

Lleida (ACN).- La Universitat de Lleida (UdL) participa en un projecte europeu per crear un mercat multimèdia de continguts audiovisuals que puguin ser reutilitzats i comercialitzats. El projecte MediaMixer, liderat per una empresa de Viena i que compta amb un finançament de gairebé 1 milió d'euros per part de la Unió Europea, permetrà simplificar aspectes com l'accés, l'ús de fragments o l'obtenció de drets de propietat intel·lectual, reduint costos i rendibilitzant el material existent en arxius. El Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de la UdL és l'únic participant estatal en aquesta iniciativa que aplega vuit organitzacions públiques i privades de set països.