La supressió de les subvencions agrícoles centrarà la cimera de l'OMC que comença avui a Cancún

Avui comença a Cancún, a Mèxic, la conferència de ministres dels 146 estats membres de l'Organització Mundial del Comerç, la OMC, amb l'objectiu d'avançar en l'anomenada "ronda de Doha" per intentar aconseguir una més gran liberalització dels intercanvis comercials. L'agricultura és el capítol clau d'aquestes negociacions, que van començar a Doha el novembre del 2001 i que haurien d'acabar l'1 de gener del 2005 en un acord entre països industrialitzats i països en desenvolupament per reduir les ajudes i subvencions públiques a l'exportació i un millor accés als mercats per a tots els països.
La supressió de les subvencions agrícoles centrarà la cimera de l'OMC que comença avui a Cancún
Mèxic

La supressió de les subvencions agrícoles centrarà la cimera de l'OMC que comença avui a Cancún

Avui comença a Cancún, a Mèxic, la conferència de ministres dels 146 estats membres de l'Organització Mundial del Comerç, la OMC, amb l'objectiu d'avançar en l'anomenada "ronda de Doha" per intentar aconseguir una més gran liberalització dels intercanvis comercials. L'agricultura és el capítol clau d'aquestes negociacions, que van començar a Doha el novembre del 2001 i que haurien d'acabar l'1 de gener del 2005 en un acord entre països industrialitzats i països en desenvolupament per reduir les ajudes i subvencions públiques a l'exportació i un millor accés als mercats per a tots els països.
Actualitzat
Els països en desenvolupament del Grup dels 20, entre els quals hi ha el Brasil, l'Índia, Mèxic, la Xina i Sud-àfrica, s'han sumat a l'anomenat grup de Cairns, que aplega els grans països exportadors de productes agrícoles. entre els quals hi ha Austràlia, l'Argentina o el Canadà, per fer un front comú davant el proteccionisme agrícola de la UE, els Estats Units i el Japó. Tot i la reforma de la PAC i les retallades nord-americanes, els països en desenvolupament volen anar més lluny, fins arribar al 2005 a la total desaparició de les subvencions a les exportacions agrícoles i a una dràstica retallada dels arancels. Els països industrialitzats, en contrapartida a les concessions que es puguin fer en matèria agrícola, demanaran que es rebaixin els arancels pels productes manufacturats i que s'adoptin normes uniformes sobre la inversió i la transparència en l'accés als contractes governamentals. La cimera comença amb l'èxit assolit per la OMC a finals d'agost per garantir en la mesura del possible els medicaments als països pobres per poder lluitar contra les grans epidèmies, com ara la SIDA. Tot i que l'acord no satisfà plenament a ningú i ha estat criticat durament per algunes ONG, és el primer compromís internacional que intenta conciliar la salut pública amb els interessos de la indústria framacèutica. L'acord preveu que un país afectat per una crisi sanitària pugui fabricar o importar medicaments genèrics sense l'autorització del laboratori que té la patent del medicament original, acollint-se a l'anomenat sistema de "llicència obligatòria". Per poder fer això, el país afectat ha de sol·licitar la "llicència obligatòria" a l'OMC, demostrant que està realment afectat per una crisi sanitària i que no està en disposició de produir els medicamens que necessita. El país que subministra el producte ha de declarar el tipus i la quantitat de medicaments que exportarà. El sistema preveu també mesures per evitar que aquestes medecines es destinin a altres finalitats o que es reexportin il·legalment.