La Sindicatura retreu a la Diputació de Tarragona que avali el retorn de préstecs amb els ingressos previstos de l'Estat

Tarragona (ACN).- La Sindicatura de Comptes ha retret a la Diputació de Tarragona que hagi garantit la devolució dels préstecs contrets a llarg termini amb fons provinents de la Participació en ingressos de l'Estat (PIE). Segons argumenta la Sindicatura, aquest tipus d'ingressos "no figuren a la normativa corresponent com una de les possibles garanties de devolució per a les operacions de crèdit", d'acord amb el procediment que hauria utilitzat la Diputació per garantir els préstecs. Aquesta és una de les conclusions de l'informe que ha efectuat l'organisme fiscalitzador de comptes sobre les àrees de tresoreria i endeutament de l'ens provincial -així com les altres tres diputacions catalanes- de l'exercici de 2008.
La Sindicatura retreu a la Diputació de Tarragona que avali el retorn de préstecs amb els ingressos previstos de l'Estat

La Sindicatura retreu a la Diputació de Tarragona que avali el retorn de préstecs amb els ingressos previstos de l'Estat

Tarragona (ACN).- La Sindicatura de Comptes ha retret a la Diputació de Tarragona que hagi garantit la devolució dels préstecs contrets a llarg termini amb fons provinents de la Participació en ingressos de l'Estat (PIE). Segons argumenta la Sindicatura, aquest tipus d'ingressos "no figuren a la normativa corresponent com una de les possibles garanties de devolució per a les operacions de crèdit", d'acord amb el procediment que hauria utilitzat la Diputació per garantir els préstecs. Aquesta és una de les conclusions de l'informe que ha efectuat l'organisme fiscalitzador de comptes sobre les àrees de tresoreria i endeutament de l'ens provincial -així com les altres tres diputacions catalanes- de l'exercici de 2008.