La Sindicatura planteja un registre públic dels comptes de les entitats del sector públic

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes ha plantejat la possibilitat d'establir la publicació dels comptes anuals de cadascuna de les entitats incloses en l'àmbit institucional dels pressupostos de la Generalitat, i la necessitat d'implantar un registre públic únic de comptes anuals per a les entitats del sector públic. Aquesta és una de les recomanacions de l'informe de la Sindicatura relatiu als procediments d'elaboració i consolidació del Compte general de la Generalitat del 2006. L'organisme considera que, 'en virtut del principi de transparència', es podria elaborar aquest registre públic, a més de racionalitzar els mecanismes de retiment de comptes de les entitats del sector públic.
La Sindicatura planteja un registre públic dels comptes de les entitats del sector públic

La Sindicatura planteja un registre públic dels comptes de les entitats del sector públic

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes ha plantejat la possibilitat d'establir la publicació dels comptes anuals de cadascuna de les entitats incloses en l'àmbit institucional dels pressupostos de la Generalitat, i la necessitat d'implantar un registre públic únic de comptes anuals per a les entitats del sector públic. Aquesta és una de les recomanacions de l'informe de la Sindicatura relatiu als procediments d'elaboració i consolidació del Compte general de la Generalitat del 2006. L'organisme considera que, 'en virtut del principi de transparència', es podria elaborar aquest registre públic, a més de racionalitzar els mecanismes de retiment de comptes de les entitats del sector públic.