La Sindicatura de Comptes indica que el pressupost del Consell del Segrià al 2008 va tenir un dèficit de 0,12 MEUR

Lleida (ACN).- Un informe de la Sindicatura de Comptes indica que el pressupost del Consell Comarcal del Segrià a l'any 2008 va presentar un dèficit de 0,12 milions d'euros i que l'ens no ha aprovat cap pla economicofinancer per tal d'estabilitzar el pressupost, tal com estableix la Llei d'estabilitat pressupostària. L'informe, que s'ha fet per verificar que els estats financers del consell representen d'una manera fidel i veraç la situació patrimonial i financera de la societat, s'ha trobat amb la limitació de no disposar d'un inventari dels elements de l'immobilitzat i la no conciliació del saldo dels comptes de tresoreria amb els imports de les entitats bancàries.
La Sindicatura de Comptes indica que el pressupost del Consell del Segrià al 2008 va tenir un dèficit de 0,12 MEUR

La Sindicatura de Comptes indica que el pressupost del Consell del Segrià al 2008 va tenir un dèficit de 0,12 MEUR

Lleida (ACN).- Un informe de la Sindicatura de Comptes indica que el pressupost del Consell Comarcal del Segrià a l'any 2008 va presentar un dèficit de 0,12 milions d'euros i que l'ens no ha aprovat cap pla economicofinancer per tal d'estabilitzar el pressupost, tal com estableix la Llei d'estabilitat pressupostària. L'informe, que s'ha fet per verificar que els estats financers del consell representen d'una manera fidel i veraç la situació patrimonial i financera de la societat, s'ha trobat amb la limitació de no disposar d'un inventari dels elements de l'immobilitzat i la no conciliació del saldo dels comptes de tresoreria amb els imports de les entitats bancàries.