La Sindicatura de Comptes detecta deficiències a la gestió comptable del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

La Sindicatura de Comptes detecta deficiències a la gestió comptable del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

La Sindicatura de Comptes detecta deficiències a la gestió comptable del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

ACN Banyoles.-La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat diverses deficiències a la gestió comptable del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Al seu informe sobre l'exercici de 2013, l'ens fiscalitzador li recomana més control i seguiment de les despeses que li permeti calcular les desviacions financeres i revisar els subministraments amb contractes menors per trobar un millor procediment de licitació quan es renovin per més d'un any. També adverteix que caldria que disposés d'un inventari de béns i drets, d'una relació de llocs de treball més completa o que formalitzés un nou conveni de condicions laborals del personal que va incorporar fa quatre anys provinent del Centre Ocupacional i Especial de Treball i del Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany. D'altra banda, l'ens li recomana regular les retribucions complementàries de productivitat del personal "d'acord amb criteris objectius i mesurables".