La Sindicatura de Comptes detecta anomalies en la contractació de les obres de l'Hospital Moisès Broggi

ACN Sant Joan Despí.-La Sindicatura de Comptes, que a instàncies del Parlament ha redactat un informe sobre el cost final de les obres de construcció de l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, i del seu pagament, alerta de diverses anomalies tant pel que a la contractació de les obres, el pagament d'interessos no previstos i l'increment del cost de finançament del centre sanitari. Concretament, l'organisme assenyala que la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària es va fer per un import superior (49,30 MEUR) a l'establert en l'adjudicació (42,55MEUR) i critica l'adjudicació directa de diversos contractes al mateix despatx d'arquitectes encarregat de la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic del nou hospital. També veu indicis de responsabilitat comptable per l'increment del cost de finançament de l'obra i pel pagament d'interessos no previstos en el Plec de clàusules.
La Sindicatura de Comptes detecta anomalies en la contractació de les obres de l'Hospital Moisès Broggi

La Sindicatura de Comptes detecta anomalies en la contractació de les obres de l'Hospital Moisès Broggi

ACN Sant Joan Despí.-La Sindicatura de Comptes, que a instàncies del Parlament ha redactat un informe sobre el cost final de les obres de construcció de l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, i del seu pagament, alerta de diverses anomalies tant pel que a la contractació de les obres, el pagament d'interessos no previstos i l'increment del cost de finançament del centre sanitari. Concretament, l'organisme assenyala que la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària es va fer per un import superior (49,30 MEUR) a l'establert en l'adjudicació (42,55MEUR) i critica l'adjudicació directa de diversos contractes al mateix despatx d'arquitectes encarregat de la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic del nou hospital. També veu indicis de responsabilitat comptable per l'increment del cost de finançament de l'obra i pel pagament d'interessos no previstos en el Plec de clàusules.