La Sindicatura de Comptes demana poder fiscalitzar la comptabilitat dels partits i les seves fundacions

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes demana la competència de fiscalització de la comptabilitat dels partits, de les fundacions i associacions vinculades a formacions polítiques i les societats mercantils o altres entitats associades de manera indirecta. Aquesta és una de les conclusions que s'extrau de l'informe relatiu a l'Acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament dels partits durant els exercicis 2003-2006. L'informe també recomana que la futura Llei electoral estableixi un procediment per limitar les despeses electorals i un mecanisme sancionador pels incompliments de les mesures o els acords adoptats amb l'objectiu de reduir la despesa.
La Sindicatura de Comptes demana poder fiscalitzar la comptabilitat dels partits i les seves fundacions

La Sindicatura de Comptes demana poder fiscalitzar la comptabilitat dels partits i les seves fundacions

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes demana la competència de fiscalització de la comptabilitat dels partits, de les fundacions i associacions vinculades a formacions polítiques i les societats mercantils o altres entitats associades de manera indirecta. Aquesta és una de les conclusions que s'extrau de l'informe relatiu a l'Acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament dels partits durant els exercicis 2003-2006. L'informe també recomana que la futura Llei electoral estableixi un procediment per limitar les despeses electorals i un mecanisme sancionador pels incompliments de les mesures o els acords adoptats amb l'objectiu de reduir la despesa.