La Sindicatura de Comptes considera que la Diputació de Lleida no podia avalar la construcció del circuit de Bellpuig

Lleida (ACN).- L'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre les àrees de tresoreria i endeutament de les quatre diputacions catalanes corresponent a l'exercici 2008 conclou que la Diputació de Lleida no podia avalar un crèdit per valor de 377.936,39 euros corresponent al 22% de la part pendent de pagament d'un préstec contractat pel Consorci de Motocròs de Catalunya de 2.103.542,30 euros, per al finançament de la construcció del Circuit de Motocròs de Catalunya a Bellpuig (Urgell). La Sindicatura considera que la construcció d'un circuit de motocròs "no compleix els requisits establerts per la normativa sobre la concessió d'avals per les corporacions locals".
La Sindicatura de Comptes considera que la Diputació de Lleida no podia avalar la construcció del circuit de Bellpuig

La Sindicatura de Comptes considera que la Diputació de Lleida no podia avalar la construcció del circuit de Bellpuig

Lleida (ACN).- L'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre les àrees de tresoreria i endeutament de les quatre diputacions catalanes corresponent a l'exercici 2008 conclou que la Diputació de Lleida no podia avalar un crèdit per valor de 377.936,39 euros corresponent al 22% de la part pendent de pagament d'un préstec contractat pel Consorci de Motocròs de Catalunya de 2.103.542,30 euros, per al finançament de la construcció del Circuit de Motocròs de Catalunya a Bellpuig (Urgell). La Sindicatura considera que la construcció d'un circuit de motocròs "no compleix els requisits establerts per la normativa sobre la concessió d'avals per les corporacions locals".