La síndica de Barcelona creu que els vigilants de les zones blava i verda s'haurien de considerar agents de l'autoritat

La síndica de Barcelona creu que els vigilants de les zones blava i verda s'haurien de considerar agents de l'autoritat

La síndica de Barcelona creu que els vigilants de les zones blava i verda s'haurien de considerar agents de l'autoritat

ACN Barcelona.-La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que els vigilants de les zones blava i verda s'haurien de considerar agents de l'autoritat per intentar protegir-los de les agressions que pateixen. Per aquest motiu, Vilà ha plantejat una resolució en què sol·licita a l'Ajuntament de Barcelona que elabori un informe per valorar aquesta possibilitat i que els vigilants tinguin la mateixa consideració que un agent de seguretat privada o un interventor de TMB per dotar-los de protecció jurídica. La síndica, que també demana incorporar aquest reconeixement a la Carta Municipal, ha fet aquestes recomanació arran d'una queixa de CCOO de B:SM el febrer del 2014 davant les agressions, insults i amenaces que va patir un 41% de la plantilla.

La síndica va tancar l'informe l'abril del 2016 perquè la resposta a la seva petició d'informació no va arribar fins el desembre del 2015. Segons un informe tècnic de l'empresa de l'any passat, el nombre d'agressions verbals i físiques notificades entre els anys 2009 i 2014 a aquest col·lectiu -quan la plantilla va oscil·lar entre les 329 i les 346- va superar el centenar de casos en la majoria d'anys.El Codi penal defineix el delicte d'atemptat com aquell que es duu a terme contra una autoritat o els seus agents es troben executant les funcions del seu càrrec. Per Vilà, perquè els vigilants de la zona blava i verda siguin considerats agents de l'autoritat cal també que sigui personal funcionarial per disposició legal, elecció o nomenament d'autoritat. Aquí, opina Vilà, el cos no té reconeguda aquesta relació estatutària amb l'Administració, ja que manté una relació laboral amb empresa B:SM. "Per tant, sembla que la manca de la condició de funcionari públic o funcionària pública, ara per ara impedeix a aquest col·lectiu de treballadors i treballadores beneficiar-se de la protecció específica que atorga el Codi Penal", assenyala la síndica, que proposa que es reconegui la condició d'agent de l'autoritat a través d'una llei.