La Seu d'Urgell atorga 101 llicències d'activitats econòmiques durant el 2007

La Seu d'Urgell.- L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut un total de 101 sol·licituds de llicències d'activitats econòmiques. Prop del 55% d'aquestes llicències són de nova implantació de l'activitat econòmica, el 29% s'inclouen a l'adequació ambiental, el 15% pertanyen a canvis de titular de l'activitat, mentre que el 2% restant s'inclouen al grup de reformes i ampliacions. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Albert Batalla, ha manifestat que les dades són molt positives, ja que s'observa un increment important en les sol·licituds de llicències d'activitat d'establiments dedicats a un ampli ventall d'activitats diverses pel que fa al comerç i als serveis.
La Seu d'Urgell atorga 101 llicències d'activitats econòmiques durant el 2007

La Seu d'Urgell atorga 101 llicències d'activitats econòmiques durant el 2007

La Seu d'Urgell.- L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut un total de 101 sol·licituds de llicències d'activitats econòmiques. Prop del 55% d'aquestes llicències són de nova implantació de l'activitat econòmica, el 29% s'inclouen a l'adequació ambiental, el 15% pertanyen a canvis de titular de l'activitat, mentre que el 2% restant s'inclouen al grup de reformes i ampliacions. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Albert Batalla, ha manifestat que les dades són molt positives, ja que s'observa un increment important en les sol·licituds de llicències d'activitat d'establiments dedicats a un ampli ventall d'activitats diverses pel que fa al comerç i als serveis.