La senyalització de cinturons i accessos a Saragossa per a l'Expo 2008 suposa més de 5,1 milions d'euros

Saragossa.-El Ministeri de Foment ha adjudicat per més de 5,1 milions d'euros la senyalització de les diferents carreteres d'accés i cinturons de Saragossa amb motiu de l'Expo 2008. Aquestes adequacions es concreten a la A-68, la Z-40, la A-23, la A-2 i la N-IIa. Entre altres actuacions, s'hauran de desmuntar o retirar totalment o parcialment 70 pòrtics, banderoles, i 40 cartells de senyalització s'hauran d'eliminar, substituir o modificar i fer la demolició de les fonamentacions existents que suposin un obstacle per a les obres.
La senyalització de cinturons i accessos a Saragossa per a l'Expo 2008 suposa més de 5,1 milions d'euros

La senyalització de cinturons i accessos a Saragossa per a l'Expo 2008 suposa més de 5,1 milions d'euros

Saragossa.-El Ministeri de Foment ha adjudicat per més de 5,1 milions d'euros la senyalització de les diferents carreteres d'accés i cinturons de Saragossa amb motiu de l'Expo 2008. Aquestes adequacions es concreten a la A-68, la Z-40, la A-23, la A-2 i la N-IIa. Entre altres actuacions, s'hauran de desmuntar o retirar totalment o parcialment 70 pòrtics, banderoles, i 40 cartells de senyalització s'hauran d'eliminar, substituir o modificar i fer la demolició de les fonamentacions existents que suposin un obstacle per a les obres.