La Secretaria General de l'Esport, satisfeta amb l'aprovació del decret que integra l'ensenyament esportiu dins el sistema educatiu

Barcelona.- La Secretaria General de l'Esport ha rebut amb satisfacció la recent aprovació, per part del Consell de Ministres, del Reial Decret que equipara els ensenyaments esportius de règim especial als de la resta del sistema educatiu. Aquesta mesura segueix la mateixa línia que avançava el projecte de llei sobre l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, aprovat per la Generalitat i a punt de ser aprovat també pel Parlament català. El decret estableix l'ordenació definitiva dels ensenyaments esportius del règim general i consolida la formació de tècnics esportius, sense excepció, dintre del sistema educatiu com ja preveia la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació.
La Secretaria General de l'Esport, satisfeta amb l'aprovació del decret que integra l'ensenyament esportiu dins el sistema educatiu

La Secretaria General de l'Esport, satisfeta amb l'aprovació del decret que integra l'ensenyament esportiu dins el sistema educatiu

Barcelona.- La Secretaria General de l'Esport ha rebut amb satisfacció la recent aprovació, per part del Consell de Ministres, del Reial Decret que equipara els ensenyaments esportius de règim especial als de la resta del sistema educatiu. Aquesta mesura segueix la mateixa línia que avançava el projecte de llei sobre l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, aprovat per la Generalitat i a punt de ser aprovat també pel Parlament català. El decret estableix l'ordenació definitiva dels ensenyaments esportius del règim general i consolida la formació de tècnics esportius, sense excepció, dintre del sistema educatiu com ja preveia la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació.