La "riquesa financera neta" de les famílies continua augmentant per la falta de crèdit

La crisi financera i la falta de crèdit ha provocat que les famílies s'endeutin menys. Per això, per segon trimestre consecutiu ha augmentat la "riquesa financera neta", com l'anomena el Banc d'Espanya, i el 2012 ha tancat amb un increment de 5,9%.
La "riquesa financera neta" de les famílies continua augmentant per la falta de crèdit
Madrid

La "riquesa financera neta" de les famílies continua augmentant per la falta de crèdit

La crisi financera i la falta de crèdit ha provocat que les famílies s'endeutin menys. Per això, per segon trimestre consecutiu ha augmentat la "riquesa financera neta", com l'anomena el Banc d'Espanya, i el 2012 ha tancat amb un increment de 5,9%.
Redacció Actualitzat
Bitllets de 10, 20 i 50 euros.

Les famílies, menys endeutades per la falta de crèdit.

La crisi financera i la falta de crèdit ha provocat que les famílies s'endeutin menys. Per això, per segon trimestre consecutiu, ha augmentat la riquesa financera neta, com l'anomena el Banc d'Espanya, i el 2012 ha tancat amb un increment del 5,9%.

Segons dades del Banc d'Espanya corresponents al quart trimestre del 2012, després d'acumular descensos entre gener i juny, la riquesa financera neta de les famílies, que calcula la diferència entre els estalvis i els préstecs que tenen concedits les llars de l'estat espanyol, va registrar un augment del 7,8% en el tercer trimestre, i del 5,98%, en el quart.

Les mateixes dades posen de manifest que els actius financers de les famílies, diners en efectiu, accions, dipòsits i valors de renda fixa, sumaven, al tancament del quart trimestre del 2012, 878.083 milions d'euros, una xifra superior als 828.566 milions que es registraven un any abans.

En concret, la inversió de les famílies de l'estat en dipòsits i efectiu va arribar als 858.779 milions d'euros al tancament del 2012, 4.144 milions d'euros més que en l'exercici anterior. A més, aquest import és un 2,5% més que el registrat el tercer trimestre de 2012.

Pel que fa a la inversió en accions i altres participacions, aquest import s'ha incrementat un 6% al tancament del 2012, fins als 537.039 milions d'euros.

Les dades del Banc d'Espanya també indiquen que els anomenats passius financers, que inclouen préstecs a curt i llarg termini i altres comptes com crèdits comercials o avançaments, sumaven, al tancament del 2012, 903.236 milions d'euros, un 3,5% menys que al tancament del 2011, quan van arribar als 936.644 milions d'euros.

Els préstecs han caigut un 4% durant el 2012, fins als 837.636 milions d'euros al tancament.