La reparació del moll Prat costarà dos milions més dels previstos i no estarà acabada fins al 2010, amb un retard de dos anys

El futur moll Prat, un dels espais clau per al futur creixement del port de Barcelona, no estarà acabat fins al 2010, dos anys més tard del que es preveia. El motiu és l'enfonsament del dic de contenció dels terrenys guanyats al mar, que es va trencar a principi d'any per un problema amb els materials. La seva reparació costarà 40 milions d'euros, quan estava previst per dos menys.
La reparació del moll Prat costarà dos milions més dels previstos i no estarà acabada fins al 2010, amb un retard de dos anys
Barcelona

La reparació del moll Prat costarà dos milions més dels previstos i no estarà acabada fins al 2010, amb un retard de dos anys

El futur moll Prat, un dels espais clau per al futur creixement del port de Barcelona, no estarà acabat fins al 2010, dos anys més tard del que es preveia. El motiu és l'enfonsament del dic de contenció dels terrenys guanyats al mar, que es va trencar a principi d'any per un problema amb els materials. La seva reparació costarà 40 milions d'euros, quan estava previst per dos menys.
Actualitzat
El desplaçament de 640 dels 1.500 metres de la línia d'atracada del moll Prat, formada per blocs de formigó armat i produït el passat 1 de gener, suposarà una demora en el lliurament d'aquesta infraestructura, cosa que obligarà a negociar amb els adjudicataris, Terminal de Catalunya (TerCat), del grup Mestre, i la companyia xinesa Hutchison Wesports, possibles compensacions per l'incompliment de les condicions de la concessió.

No obstant això, el president de l'APB, Jordi Valls, ha subratllat que "s'hauran de demostrar" les hipotètiques pèrdues econòmiques provocades per aquest incident. Valls ha avançat que es preveu lliurar 860 metres de línia d'atracada d'aquest moll -el primer dins de l'ampliació del port de Barcelona, la finalització del qual està prevista pel 2015- i el 50% de la superfície de la terminal a l'abril del 2008 i arribar fins als 1.000 metres i el 70% de l'àrea posada a disposició dels concessionaris a final de 2008.

Això no obstant, fins a finals del 2010 no es podrà lliurar la resta de la terminal -la més important d'entre les adjudicades fins a la data a Espanya-, cosa que implica un retard de gairebé dos anys.

Valls, que ha demanat comparèixer al Parlament per explicar les causes del desplaçament, ha descartat una reducció d'ingressos per part del Port de Barcelona com conseqüència d'aquest incident i ha apostat per generar nous espais a la terminal per evitar afectacions en l'operativa de la companyia.

Sobre la possible reclamació de responsabilitats als constructors del moll Prat, Valls s'ha limitat a assenyalar que s'elaborarà un estudi jurídic d'acord amb les conclusions de l'informe tècnic. "L'ampliació del port no està en qüestió", ha sentenciat el president de l'APB, abans d'afegir que treballarà per complir els terminis de lliurament del moll Prat "al màxim", però amb especial èmfasi en les garanties de seguretat de les obres.