La rendibilitat de les empreses familiars baixa si la gestió l'assumeixen membres de la família

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona sobre les empreses familiars conclou que la rendibilitat de les companyies familiars pot disminuir fins a 10 vegades si la gestió l'assumeixen membres de la mateixa família o hi ha massa parents del compte treballant-hi. Segons aquest estudi, les empreses familiars dirigides per un professional extern o per germans de manera compartida poden obtenir molts més beneficis i registren augments de la productivitat superiors al 100% respecte a les que estan a mans dels mateixos familiars.
La rendibilitat de les empreses familiars baixa si la gestió l'assumeixen membres de la família
Barcelona

La rendibilitat de les empreses familiars baixa si la gestió l'assumeixen membres de la família

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona sobre les empreses familiars conclou que la rendibilitat de les companyies familiars pot disminuir fins a 10 vegades si la gestió l'assumeixen membres de la mateixa família o hi ha massa parents del compte treballant-hi. Segons aquest estudi, les empreses familiars dirigides per un professional extern o per germans de manera compartida poden obtenir molts més beneficis i registren augments de la productivitat superiors al 100% respecte a les que estan a mans dels mateixos familiars.
Actualitzat
D'entre les 7.899 empreses familiars enquestades per a l'estudi "L'empresa familiar a Catalunya", només el 6,8% tenia al capdavant un directiu professional, si bé que aquest percentatge puja al 29,2% en el cas de les companyies familiars amb més de 30 milions de facturació. La investigació constata que les empreses familiars dirigides per un professional extern o per germans de forma compartida "tenen nivells d'augment de productivitat superiors en un 100% a les que es troben en mans d'un familiar". L'informe afegeix que les empreses no familiars doblen en "esperança de vida" les familiars i que, a més, les superen en un 63% en beneficis i en un 29% en recursos propis. Les empreses familiars representen un 65,5% del total de les catalanes amb vendes superiors a 1,2 milions d'euros, copen el 57,1% de l'ocupació i suposen el 54,9 del volum de vendes; però només el 15% aconsegueix arribar a la tercera generació. L'estudi estableix que com més alt és el percentatge de participació de capital familiar, més petita és l'empresa; i afegeix que el 77,5% de les empreses enquestades estan participades en el 100% per membres de la família. A Catalunya, el sector químic és el que té una menor proporció d'empreses familiars, menys del 53%, mentre que el metal·lúrgic és el que en compta amb més, un 70%.