La recollida selectiva s'estanca a Barcelona i es manté al voltant del 36%

La recollida selectiva s'estanca a Barcelona i es manté al voltant del 36%

La recollida selectiva s'estanca a Barcelona i es manté al voltant del 36%

ACN Barcelona.-L'any 2016 es van generar a la ciutat de Barcelona 762.077 tones de residus, un 1,8% més que l'any anterior, fixant una mitjana d'1,3 quilos de bossa per habitant i dia. De tot aquest volum, es van recollir selectivament 273.820 tones de brossa. Tot i que en xifres absolutes representa un increment de 2.067 tones respecte el 2015, percentualment s'ha experimentat una lleugera davallada respecte l'any anterior. El 2016, els residus recollits selectivament van ser un 35,9% del total, mentre que el 2015 la recollida selectiva representava el 36,3%. Segons les dades facilitades pel consistori, aquest estancament al voltant del 36% es manté des de fa quatre anys. El 2010 va ser l'any amb més recollida selectiva a la ciutat, quan es va fregar el 40%.

Per fraccions, les que millor es recullen són els envasos i el vidre. El 2016 es van recollir 34.910 tones de vidre, un 2,27% més que l'any anterior, donant peu a l'any amb major volum de vidre recollit selectivament -un 65% del total. Pel que fa als envasos, se'n van recollir selectivament 20.727, un 4,8% més que el 2015 i un 23% del total d'envasos.A l'altre costat de la balança se situa el paper i el cartró. L'any passat es van recollir selectivament 49.423 tones d'aquest residu, un 4,71% menys que l'any anterior. Es trenca doncs una tendència positiva dels últims tres anys. Segons argumenta el consistori, aquest descens és conseqüència de la proliferació de robatoris de cartró als contenidors.Pel que fa a la brossa orgànica, que representa un 15% del total de residus que es recullen a Barcelona, el 2016 se'n van recollir selectivament 117.444 tones, un 0,69% menys que l'any anterior. Aquesta és la fracció amb un major estancament i ja fa set anys que les xifres fluctuen poc pel que fa a l'orgànica, situant-se al voltant del 45%.Per millorar aquestes xifres -l'objectiu és generar menys d'1,2 quilos per habitant i dia i arribar al 60% de valorització el 2020-, l'Ajuntament de Barcelona ha engegat una campanya d'educació, comunicació i sensibilització que recorrerà tots els barris de la ciutat. La seva implantació serà progressiva i es començarà per quatre barris de tipologia diversa: Barceloneta, Roquetes, El Guinardó i Putxet i Farró.La campanya de comunicació té una durada de sis mesos i compta amb vuit educadors ambientals que s'adreçaran a la ciutadania per identificar i corregir les males pràctiques en la separació de l'orgànica, amb l'objectiu d'aconseguir més quantitat i millorar-ne la qualitat. Durant tota la campanya es treballarà amb les entitats, associacions de veïns i culturals i centres cívics.En paral·lel, l'Ajuntament es proposa objectius més globals, com el fet d'avançar cap a una economia circular que fomenti nous sistemes de producció, impulsar una nova cultura de consum baixa en residus o implantar sistemes de gestió de productes que afavoreixin la reducció i la prevenció de residus.