La recaptació d'impostos per part de la Generalitat a Lleida es manté invariable d'un any per l'altre en 47,54 MEUR

Lleida (ACN).- La recaptació d'impostos per part de la Generalitat a les comarques de Lleida s'ha mantingut pràcticament invariable d'un any per l'altre. Al 2014, les arques públiques van ingressar 47,54 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat a la demarcació, tan sols un 0,26% més que l'exercici anterior. L'augment d'ingressos dels tributs vinculats amb les compravendes d'habitatge de segona mà o de la taxa turística van atenuar les caigudes de recaptació d'altres impostos (com Patrimoni, Successions i Donacions o grans establiments comercials) i van permetre equilibrar la balança. Arreu de Catalunya, el Govern va ingressar 2.276 MEUR en impostos, un 5,54% més que al 2013.
La recaptació d'impostos per part de la Generalitat a Lleida es manté invariable d'un any per l'altre en 47,54 MEUR

La recaptació d'impostos per part de la Generalitat a Lleida es manté invariable d'un any per l'altre en 47,54 MEUR

Lleida (ACN).- La recaptació d'impostos per part de la Generalitat a les comarques de Lleida s'ha mantingut pràcticament invariable d'un any per l'altre. Al 2014, les arques públiques van ingressar 47,54 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat a la demarcació, tan sols un 0,26% més que l'exercici anterior. L'augment d'ingressos dels tributs vinculats amb les compravendes d'habitatge de segona mà o de la taxa turística van atenuar les caigudes de recaptació d'altres impostos (com Patrimoni, Successions i Donacions o grans establiments comercials) i van permetre equilibrar la balança. Arreu de Catalunya, el Govern va ingressar 2.276 MEUR en impostos, un 5,54% més que al 2013.