La recaptació d'impostos cedits a la Generalitat a les comarques gironines va pujar gairebé un 15% durant el 2006

Girona.- La recaptació d'impostos cedits en la seva totalitat a la Generalitat a les comarques gironines va pujar gairebé un 15% durant l'any 2006, percentatge que traslladat a xifres absolutes dóna un total de 462,8 MEUR. Entre les recaptacions que han experimentat un increment més significatiu hi ha les que es refereixen als impostos relacionats amb el sector immobiliari, no perquè s'hagin apujat, sinó pel dinamisme constructiu i de compravenda d'habitatges.
La recaptació d'impostos cedits a la Generalitat a les comarques gironines va pujar gairebé un 15% durant el 2006

La recaptació d'impostos cedits a la Generalitat a les comarques gironines va pujar gairebé un 15% durant el 2006

Girona.- La recaptació d'impostos cedits en la seva totalitat a la Generalitat a les comarques gironines va pujar gairebé un 15% durant l'any 2006, percentatge que traslladat a xifres absolutes dóna un total de 462,8 MEUR. Entre les recaptacions que han experimentat un increment més significatiu hi ha les que es refereixen als impostos relacionats amb el sector immobiliari, no perquè s'hagin apujat, sinó pel dinamisme constructiu i de compravenda d'habitatges.