La presidenta del CSN sol·licita comparèixer davant la Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç

Madrid.- La presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, Carmen Martínez Ten, ha sol·licitat comparèixer davant la Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç del Congrés dels Diputats per tal d'explicar l'informe anual de les activitats dutes a terme al 2007 i al mateix temps, informar sobre l'expedient sancionador a la central nuclear Ascó I i sobre la prealerta d'emergència del passat diumenge a la central de Vandellòs II. El CSN presenta anualment un informe en el qual es recullen les activitats de seguiment, avaluació i control de les instal·lacions nuclears i radioactives amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció radiològica de les centrals nuclears.
La presidenta del CSN sol·licita comparèixer davant la Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç

La presidenta del CSN sol·licita comparèixer davant la Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç

Madrid.- La presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, Carmen Martínez Ten, ha sol·licitat comparèixer davant la Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç del Congrés dels Diputats per tal d'explicar l'informe anual de les activitats dutes a terme al 2007 i al mateix temps, informar sobre l'expedient sancionador a la central nuclear Ascó I i sobre la prealerta d'emergència del passat diumenge a la central de Vandellòs II. El CSN presenta anualment un informe en el qual es recullen les activitats de seguiment, avaluació i control de les instal·lacions nuclears i radioactives amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció radiològica de les centrals nuclears.