La població estrangera continua augmentant a la Segarra

Cervera (ACN).- La Segarra és la segona comarca amb més índex d'immigració de tot Catalunya, darrera de l'Alt Empordà. El passat 2012, la memòria del servei d'orientació i assessorament jurídic en matèria d'estrangeria CITE (CCOO) de la Segarra constata que continuen els fluxos migratoris des de l'estranger cap a la comarca tot i que s'ha notat un increment de retorn de la comunitat llationamericana. S'han incrementat de forma important les atencions de les persones que volen adquirir la nacionalitat espanyola. Les atencions constaten que s'atén menys gent sense autoritzacions de residència, però aquestes persones tenen una situació més greu.
La població estrangera continua augmentant a la Segarra

La població estrangera continua augmentant a la Segarra

Cervera (ACN).- La Segarra és la segona comarca amb més índex d'immigració de tot Catalunya, darrera de l'Alt Empordà. El passat 2012, la memòria del servei d'orientació i assessorament jurídic en matèria d'estrangeria CITE (CCOO) de la Segarra constata que continuen els fluxos migratoris des de l'estranger cap a la comarca tot i que s'ha notat un increment de retorn de la comunitat llationamericana. S'han incrementat de forma important les atencions de les persones que volen adquirir la nacionalitat espanyola. Les atencions constaten que s'atén menys gent sense autoritzacions de residència, però aquestes persones tenen una situació més greu.