La patronal Foment del Treball denuncia la poca inversió pública del Ministeri

Barcelona.- La patronal Foment del Treball creu que la inversió pública de Catalunya per part del Ministeri de Foment i del seu grup d'empreses (el Grup Foment) ha estat baix, ja que només ha assolit el 74,7% de la inversió pressupostada. La licitació oficial d'obres s'ha reduït un 20% a Catalunya al mes de setembre, segons la Cambra de Contractistes d'Obres (CCOC). Destaca la reducció de la licitació de l'Administració General de l'Estat a Catalunya, en un 42,1%, seguida de l'Administració Local amb un 12% i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb un -0,9%. Les inversions en infraestructures de la Generalitat i de l'Administració General de l'Estat el 2009 frenaran.
La patronal Foment del Treball denuncia la poca inversió pública del Ministeri

La patronal Foment del Treball denuncia la poca inversió pública del Ministeri

Barcelona.- La patronal Foment del Treball creu que la inversió pública de Catalunya per part del Ministeri de Foment i del seu grup d'empreses (el Grup Foment) ha estat baix, ja que només ha assolit el 74,7% de la inversió pressupostada. La licitació oficial d'obres s'ha reduït un 20% a Catalunya al mes de setembre, segons la Cambra de Contractistes d'Obres (CCOC). Destaca la reducció de la licitació de l'Administració General de l'Estat a Catalunya, en un 42,1%, seguida de l'Administració Local amb un 12% i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb un -0,9%. Les inversions en infraestructures de la Generalitat i de l'Administració General de l'Estat el 2009 frenaran.