La Paeria de Cervera rep deu facsímils de "l'Acta de la Cort General de Catalunya de l'any 1359"

Cervera (ACN).- L'empresa editora Millennium Liber ha lliurat a la Paeria de Cervera deu exemplars de la reproducció en facsímil de "l'Acta de la Cort General de Catalunya de l'any 1359" celebrada a Cervera, document del qual n'ha editat 995 còpies. Es tracta d'un pergamí datat el 19 de desembre d'aquell any, redactat en llatí, que conserva el segell reial de Pere III i que recull les constitucions i declaracions aprovades a la Cort i el nomenament d'una comissió de dotze persones que havia d'examinar i informar sobre les transmissions feudals i aplegar el donatiu fet al monarca per fer front a la guerra amb Castella. L'Arxiu Comarcal de la Segarra, que custodia el document original, també n'ha rebut una còpia.
La Paeria de Cervera rep deu facsímils de "l'Acta de la Cort General de Catalunya de l'any 1359"

La Paeria de Cervera rep deu facsímils de "l'Acta de la Cort General de Catalunya de l'any 1359"

Cervera (ACN).- L'empresa editora Millennium Liber ha lliurat a la Paeria de Cervera deu exemplars de la reproducció en facsímil de "l'Acta de la Cort General de Catalunya de l'any 1359" celebrada a Cervera, document del qual n'ha editat 995 còpies. Es tracta d'un pergamí datat el 19 de desembre d'aquell any, redactat en llatí, que conserva el segell reial de Pere III i que recull les constitucions i declaracions aprovades a la Cort i el nomenament d'una comissió de dotze persones que havia d'examinar i informar sobre les transmissions feudals i aplegar el donatiu fet al monarca per fer front a la guerra amb Castella. L'Arxiu Comarcal de la Segarra, que custodia el document original, també n'ha rebut una còpia.