La nova planificació urbanística de la Cerdanya està a les portes d'aprovar-se a l'espera d'un informe de Medi Ambient

Puigcerdà.- El Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (POUP) està a punt de què s'aprovi. Aquest dimarts a la nit, l'equip redactor del POUP va entregar el Pla que hi ha fet fins ara a cada un dels municipis per mitjà del Consell d'Alcaldes de la Cerdanya. Paral·lelament s'està a l'espera d'un informe de Medi Ambient que serà preceptiu perquè es pugui fer l'aprovació inicial del POUP, que s'ha fixat per d'aquí a un mes. Mentrestant, els ajuntaments hauran d'aprovar la redacció del Pla en el que els pertoca a cada un dels seus municipis. Una vegada estigui aprovat pels ajuntaments i hi hagi l'informe de Medi Ambient es farà un ple del Consell Comarcal per l'aprovació inicial.
La nova planificació urbanística de la Cerdanya està a les portes d'aprovar-se a l'espera d'un informe de Medi Ambient

La nova planificació urbanística de la Cerdanya està a les portes d'aprovar-se a l'espera d'un informe de Medi Ambient

Puigcerdà.- El Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (POUP) està a punt de què s'aprovi. Aquest dimarts a la nit, l'equip redactor del POUP va entregar el Pla que hi ha fet fins ara a cada un dels municipis per mitjà del Consell d'Alcaldes de la Cerdanya. Paral·lelament s'està a l'espera d'un informe de Medi Ambient que serà preceptiu perquè es pugui fer l'aprovació inicial del POUP, que s'ha fixat per d'aquí a un mes. Mentrestant, els ajuntaments hauran d'aprovar la redacció del Pla en el que els pertoca a cada un dels seus municipis. Una vegada estigui aprovat pels ajuntaments i hi hagi l'informe de Medi Ambient es farà un ple del Consell Comarcal per l'aprovació inicial.